استراتژی به قدرت داده ها

حداکثر کارایی وب سایت شما بستگی به ارزشی دارد که به مخاطب می رساند و همین ارزش باعث بازگشت آنها می شود. یک تحلیل کارآمد تنها راه شما برای فهمیدن چگونگی تعامل کاربران با سایت شما است. این هنر مایداس است که با توجه به کسب و کار شما بداند چه چیزی را اندازه گیری کند، چطور اندازه گیری کند، چه نتیجه و استفاده ای از این داده ها کند. ما با فهمیدن تک تک اِلمان های مهم و اینکه چه چیزی کار می کند و چه چیزی کار نمی کند درکی عمیق از اثر بخشی فعالیت های شما پیدا می کنیم و می توانیم بهترین استراتژی را تجویز کنیم.


ما چگونه از داده ها استفاده می کنیم ؟

Background Image

جمع آوری داده ها

جمع آوری صحیح و دقیق داده ها اولین و اساسی ترین مرحله برای رسیدن به متریک های مهم، تهیه گزارش های عملی و در نهایت رسیدن به سود پنهان در داده ها است. مایداس اینجاست و به شما کمک می کند تا متریک های مهم کسب و کار خود را بفهمید و با روش صحیح آنها را جمع آوری کنید.

فعالیت های کلیدی

توسعه متریک ها و گزارش ها

انتخاب و پیاده سازی ابزار ها

Background Image

تحلیل و آنالیز

در روش تحلیل مایداس داده خام تحویل داده نمی شود، بلکه باید آنها را به دانش قابل استفاده و عملی تبدیل کرد. با تحلیل داده ها و رابطه بین آنها ما می توانیم دقیقا بفهمیم که کدام استراتژی کار کرده است و کدام کار نکرده است و حالا چه باید کرد، چرا فروش شما کاهش پیدا کرده است، دقیقا کدام نوع از محتوای شما بیشترین و یا بهترین مشتری را به سمت شما هدایت می کند، کدام رسانه برای شما کار می کند و کدام نمی کند. در کجا کمتر و در کجا بیشتر از حد سرمایه گذاری کرده اید.

آیا خدمات ما مناسب شما است؟


تنها راه فهمیدن آن پر کردن یک فرم ساده است. یکی از کارشناسان ما با شما تماس خواهد گرفت و در تماسی 15 دقیقه ای به شما خواهد گفت که سرویس های ما چطور می تواند به رشد کسب و کار شما کمک کند.


درخواست مشاوره