مایداس یعنی چی؟

مایداس پادشاه اسطوره ای یونان است که با یک لمس جادویی هر چیزی را به طلا تبدیل می کرده و حال آژانس بازاریابی دیجیتال مایداس خلق شده تا با قدرت داده ها و دانش خود به کسب و کار شما قدرتی بی همتا ببخشد

این همان تیمی است که به مایداس قدرت می بخشد


پرژام داودی
مدیر عامل

پدرام جوهری
مدیر طراحی و تبلیغات صنعتی

پریسا جورابی
کارگردان هنری