19 متریک حیاتی در تحلیل تبلیغات و بازاریابی اینترنتی

این راهنما شامل چیست؟
متریک هایی که تاکید به بررسی رفتار مخاطب دارند
متریک هایی که به بررسی هزینه های جذب مشتری می پردازد
متریک هایی که به بررسی میزان علاقه ، وفاداری مشتریان و سلامت کسب و کار ما می پردازند.


این راهنما برای کیست ؟
این راهنما برای صاحبان کسب‌وکار های کوچک و بزرگ، مدیران ارشد بازاریابی و تبلیغات تهیه‌شده است، تا بتوانند کمپین های تبلیغاتی قابل سنجش و ارزیابی را بسازند و بازگشت سرمایه بیشتری را نسبت به هدر دادن بودجه در سایر روش‌های تبلیغات سنتی به دست آورند. این راهنما به شما یاد می‌دهد که چطور یک استراتژی بازاریابی بسازید که بتوانید تأثیر هر ریالی که در آن خرج می‌کنید را اندازه‌گیری کنید.
 • Time to payback AC
 • Customer retention rate
 • Customer churn rate
 • Rate of CLV to CAC
 • % Marketing originated customer
 • Marketing % of customer acquisitions cost
 • Conversions rate
 • Average order value
 • Return of investment
 • Customer lifetime value
 • Cost per acquisition
 • Customer acquisition cost
 • Ad recall
 • Brand search
 • Lift on site visit
 • Visitor engagement degree
 • Click through rate
 • Cost per mills
 • Cost per click

دریافت کتاب


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مایداس می باشد